Hjälp

 

Byggord är ett flerspråkigt lexikon för byggterminologi. I den första versionen finns cirka 7 000 svenska termer med synonymer och motsvarigheter på engelska och franska. Än så länge är bara de svenska termerna sökbara i databasen, men sökning på andra språk kommer snart att bli möjlig.

Man söker i databasen genom att skriva in ett ord i sökrutan. Oftast behöver man bara skriva in början av ordet. Man klickar sedan på ordet i träfflistan

Ordförklaringar finns bara i undantagsfall. I stället finns länkar till Wikipedia och Google, som ger användaren direkt åtkomst till mycket mer omfattande information än den som vanligen finns i fackordböcker. Sådan vidaresökning är möjlig på alla språk.

Termerna i Byggord är ordnade i kategorier som bildar ett hierarkiskt system. Kategoriernas namn visas inom parentes i träfflistan. Detta har två funktioner. Dels kan man enkelt skilja mellan olika betydelser hos ett ord, t.ex. mellan färg (Målningsfärger) och färg (Upplevelser), och dels får man en överblick över samtliga termer inom samma kategori. Det är möjligt att gå uppåt och nedåt i kategoriträdet. Alla termer i kategorivisningen är klickbara, så att man lätt kan gå vidare till vilken term man vill.

Följande språkliga markeringar används:

adj

adjektiv

subst

substantiv (anges bara i undantagsfall)

verb

verb

f

femininum

m

maskulinum

plur

pluralis

/FI/

används i Finland

/GB/

används i Storbritannien

/US/

används i USA

/AU/

används i Australien

/NZ/

används på Nya Zeeland

/BE/

används i Belgien

/CA/

används i Kanada

/CH/

används i Schweiz